No direct Kannada meaning for the English word 'long cloth' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'long cloth'
  • long pull (ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೊಡುವ) ಹೆಚ್ಚಳತೆ
  • over-long ಬಹು ಕಾಲದ
  • long on 1. ಲಾಂಗ್ ಆನ್    2. ಬೌಲರನ ಬಲಗಡೆ ಯಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡುವವನು
  • long-jump ದೂರನೆಗೆತ
  • long head 1. ಲಂಬತಲೆ    2. ದೀರ್ಘಶೀರ್ಷ    3. ಉದ್ದನೆಯ ತಲೆ
  • long cloth 1. ಲಾಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್    2. ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಲಿಟೊ ಬಟ್ಟೆ
  • long metre ಅಷ್ಟಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪಂಕ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಸ್ತೋತ್ರಪದ್ಯ
  • long-winded 1. ಲಂಬಿತ    2. ಬೇಸರ ತರುವಷ್ಟಿ ದೀರ್ಘವಾದ
  • long-liver 1. ದೀರ್ಘಾಯು    2. ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವವನು
  • night-long ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words


2015. IndianDictionaries.com / English to Kannada / Terms of Use