No direct Kannada meaning for the English word 'life guards' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'life guards'
  • dog’s life 1. ನಾಯಿಬಾಳು    2. ಗುಲಾಮಜೀವನ
  • life membership 1. ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ    2. ಒಂದು ಸಲ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ನಡುವೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯತ್ವ
  • life peer 1. ಜೀವಾವಧಿ    2. ಪಿಯರ್
  • life guards 1. ಅರಮನೆಯ ರಾವುತದಳ    2. ಅಂಗರಕ್ಷೆ    3. ಮೈಗಾವಲು
  • life-saver 1. ಜೀವ ರಕ್ಷಕ    2. ತೀವ್ರವಾದ ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ವಸ್ತು
  • life-table 1. ಆಯುಷ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕ    2. ಆಯುರ್ದಾಯ ಕೋಷ್ಟಕ    3. ಸರಾಸರಿ ಆಯುಷ್ಯದ ಯಾ ಜೀವಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಪಟ್ಟಿ
  • life-support machine ಜೀವಾಧಾರಕ ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರ
  • life-work 1. ಜೀವನಸಾಧನೆ    2. ಬಾಳ ಕಾರ್ಯ    3. ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆ
  • short life 1. ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸು    2. ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯ
  • life-office ಜೀವವಿಮೆಯ ಕಚೇರಿ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words


2015. IndianDictionaries.com / English to Kannada / Terms of Use