Meaning of 'wire'

 • ತಂತಿಯಾಗಿ ಎಳೆದ ಲೋಹ
 • ಸರಿಗೆ

Related Phrases

 • wire wove ತಂತಿ ಜಾಲರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು
 • dead wire 1. ಸತ್ತ ತಂತಿ    2. ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯದಿರುವ ತಂತಿ
 • barbed wire ಮುಳ್ಳುತಂತಿ
 • wire cloth ತಂತಿ ಬಟ್ಟೆ
 • wire-cutter ತಂತಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕತ್ತರಿ
 • wire-worm ಕ್ಲಿಕ್ ಜೀರುಂಡೆಯ ಮರಿಹುಳು
 • wire guage 1. ತಂತಿ ಮಾಪಕ    2. ತಂತಿ ಜಾಲರಿ
 • wire mattress ತಂತಿ ಹಾಸಿಗೆ
 • wire grass ತಂತಿ ಹುಲ್ಲು
 • wire-gun ತಂತಿ ಫಿರಂಗಿ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search

Tags: Kannada Meaning of wire, wire Meaning, English to Kannada Dictionary, wire Kannada Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Kannada / Terms of Use