Meaning of 'long'

 • ಬಹು
 • ಹೆಚ್ಚು
 • ದೀರ್ಘ
 • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
 • ಬಹಳ ಕಾಲದ

Related Phrases

 • long pull (ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೊಡುವ) ಹೆಚ್ಚಳತೆ
 • over-long ಬಹು ಕಾಲದ
 • long on 1. ಲಾಂಗ್ ಆನ್    2. ಬೌಲರನ ಬಲಗಡೆ ಯಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡುವವನು
 • long-jump ದೂರನೆಗೆತ
 • long head 1. ಲಂಬತಲೆ    2. ದೀರ್ಘಶೀರ್ಷ    3. ಉದ್ದನೆಯ ತಲೆ
 • long cloth 1. ಲಾಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್    2. ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಲಿಟೊ ಬಟ್ಟೆ
 • long metre ಅಷ್ಟಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪಂಕ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಸ್ತೋತ್ರಪದ್ಯ
 • long-winded 1. ಲಂಬಿತ    2. ಬೇಸರ ತರುವಷ್ಟಿ ದೀರ್ಘವಾದ
 • long-liver 1. ದೀರ್ಘಾಯು    2. ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವವನು
 • night-long ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search

Tags: Kannada Meaning of long, long Meaning, English to Kannada Dictionary, long Kannada Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Kannada / Terms of Use