Meaning of 'sail'

 • ಹಾಯಿ
 • ನೌಕಾಪಟ

Related Phrases

 • studding-sail 1. ಸಣ್ಣ ಹಾಯಿ    2. ಕಿರುಪಟ
 • sail-axle ಗಾಳಿ ಗಿರಣಿ ಯಂತ್ರದ ಅಚ್ಚು
 • square sail 1. ಚೌಕ ಪಟ    2. ಚೌಕನೆಯ ಹಾಯಿ
 • leg-of-mutton sail 1. ಕುರಿಕಾಲು ಹಾಯಿಪಟ    2. ಕುರಿಮಾಂಸದ ಕಾಲಿನ ಆಕಾರವಿರುವ ಹಡಗಿನ ಪಟ    3. ಹಾಯಿಪಟ
 • sail-fluke 1. ಗೀಳು    2. ಹುಚ್ಚು    3. ಚಪಲತೆ
 • water-sail 1. ನೀರ ಹಾಯಿ    2. ಜಲಪಟ
 • wind-sail ಗಾಳಿ ಪನ್ನಾಲೆ
 • head-sail 1. ಮುಂಗೂವೆ ಪಟ    2. ಮೂಕಿಪಟ
 • sail-arm ಗಾಳಿ ಗಿರಣಿ ಯಂತ್ರದ ತೋಳು
 • lateen sail ಹಡಗಿನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಯಾ ಕೊವೆಮರಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಹಾಯಿಪಟ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search

Tags: Kannada Meaning of sail, sail Meaning, English to Kannada Dictionary, sail Kannada Meaning

2015. IndianDictionaries.com / English to Kannada / Terms of Use